Vitajte na stránkach firmy ZEPO, spol. s r. o.

 

image

 

Firma Ing. Viktor JOZEF, ZEPO  vznikla v r.1992  so zameraním na stavebnú výrobu. Manažment firmy aj výrobná časť sídli vo vlastných priestoroch v Michalovciach na ulici Priemyselnej č. 16.

 

V roku 2000 sa firma transformovala na ZEPO, spol. s r. o., kedy získala aj certifikát systému kvality QBE 02 325 v zhode s požiadavkami na systém kvality podľa normy ISO 9001:2000.

 

V začiatkoch sa firma opierala najmä o dlhodobé a bohaté skúsenosti svojich pracovníkov z ich predchádzajúcich pôsobísk. Odrazili sa v dynamickom vývoji spoločnosti, ktorá sa neuspokojovala s nízkymi cieľmi. Už prvé mesiace jej fungovania potvrdili, že sme schopní zrealizovať náročné časti stavebných objektov a osvojovať si nové progresívne technológie v prípade priemyselných, inžinierskych, občianskych i bytových stavieb na kľúč, v modernizáciách a rekonštrukiách stavieb, v inžinierskej, poradenskej i sprostredkovateľskej činnosti.

Priestory na prenájom

 

Spoločnosť ponúka na prenájom priestory. Ide o dve budovy, prvá na ulici Priemyselnej 16 v Michalovciach a druhá v Topoľanoch, na ulici Letnej 31. V prípade záujmu a bližších informácii Nás prosím kontaktujte na tel. čisle -0903 904 708.

 

 

Voľné pracovné miesta

 

STROJNÍK NA ZEMNÉ PRÁCE:

- strojnícky preukaz nie je potrebný, podmienkou je prax a vek do 45 rokov.

 

VODÁR, MURÁR, TESÁR:

- podmienkou je dostatočná prax v odbore a vek do 45 rokov.

 

 

Informácie:

 

Svoje životopisy zasielajte na e-mailovú adresu: zepo@zepo.sk

 

 

Nahor

Referenčné stavby

 

Naša firma v posledných 3 rokoch realizovala výstavbu asi 40 stavieb.
Do rozsahu a nákladov medzi najväčšie patria:
 

 

- Vodovod Siemens
- Kanalizácia obce Víťaz
- Spevnené plochy Siemens
- Kanalizácia Nižný Hrabovec
- Rekonštrukcia OD Laškovce
- Vodovod Petrovce n/Laborcom
- Rekonštrukcia kravina RD Staré
- Rekonštrukcia haly MEZ pre Siemens
- Regulačná stanica plynu SPP Michalovce
- Pretláčanie chráničiek MONTRÚR Košice
- Pretláčanie chráničiek VODEX Michalovce
- Prístavba social. zariadení GASO Michalovce
- Pretláčanie chráničiek INEKO Michalovce
- Rekonštrukcia plynovodov Michalovce
- Spevnené plochy - SPP Michalovce
- Kanalizácia Kerko

image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kanalizácia Medzev
- Expedičná hala BSH
- Kanalizácia Nižná Kamenica
- Tlaková kanalizácia Zalužice
- Vodovod a kanalizácia Vieska
- Tlaková kanalizácia Transpetrol
- Slavošovce – nájomný byt. dom
- Rekonštrukcia kaštieľa Nižný Hrabovec
- Sklad hutného materiálu BSH Michalovce
- Sklad trubného materiálu SPP Michalovce
- Warhol city – imidž mesta – Medzilaborce
- Rekonštrukcia kanalizácie a vodovodu Kaluža
- Výstavba chodníkov v rómskej osade Trebišov
- Unomedical – priemyselný park Michalovce
- Rekonštrukcia požiar. vodovodu Siemens
- Tlaková kanalizácia Kráľovský Chlmec

image

 

Nahor

Fotogaléria

 

 

 

Nahor

Služby

 

Spoločnosť sa zameriava a prevádza výstavbu v týchto oblastiach:

 

- Modernizácie
- Pretláčanie chráničiek
- Realizácie pozemných stavieb

- Verejné vodovody
- Dažďové a splaškové kanalizácie
- Komunikácie, chodníky a parkovíská

- Inžinierska činnosť
- Výroba betónovej zmesi a výrobky z betónu

image

 

 

- Rekonštrukcie
- Subdodávky stavebných prác
- Realizácia inžinierských stavieb

- Stavby na bývanie
- Priemyselné stavby
- Rekultivácie skládok TKO

- Poradenská činnosť
- Služby v oblasti realizácie investičných celkov

image

Nahor

Kontaktné údaje

 

ADRESA SPOLOČNOSTI:

- ZEPO, spol. s r. o.,

- Priemyselná 16, 071 01 Michalovce

 

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

- IČO -36202053

- DIČ -2020040341

- IČ DPH -SK2020040341

- ekonom@zepo.sk

 

TELEFÓNNE KONTAKTY:

- Mobil -0903 904 708

- Pevná linka -056/64 32 554

- Fax -056/68 848 32

 

E-MAILOVÉ KONTAKTY: zepo@zepo.sk

 

 

 

 

 

Nahor