Ponuka Stavebných Materiálov

 

Kanalizačné a Vodovodné Systémy

 

- PVC KANALIZAČNÉ RÚRY, PVC KANALIZAČNÉ TVAROVKY, ŠACHTY 300 - 400,

- PVC ODVETRÁVACIE TVAROVKY, PVC ODVETRÁVACIE RÚRY,

- DRENÁŽNE RÚRY, LDPE, HTPP, HDPE RÚRY, PP TVAROVKY,

- LIATINOVÉ TVAROVKY PN 10/16,

- POKLOPY A MREŽE - LIATINA,

- POKLOPY - KOMPOZITY.

 

Voda a Kanál

Liatinové Tvarovky

Poklopy a Mreže - Liatina

Poklopy - Kompozity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betónové Výrobky

- ŠACHTOVÉ DNÁ, SKRUŽE, PRSTENCE, POKLOPY, MREŽE, OBRUBNÍKY,

- PLOTOVÉ DOSKY, PANELY, VSTUPNÉ KOMÍNY, PRIEKOPOVÉ ŽĽABOVKY,

- STĹPIKY, ODVODŇOVACIE ŽĽABY, VODOMERNÉ ŠACHTY, DLAŽDICE.

Betónové Výrobky

 

 

 

 

 

 

Kamenivo a Cement

- UMELÉ HUTNÉ KAMENIVO FRAKCIE 0-4,0-16,0-32,0-63,4-8,8-32,32-63,63-150

- CEMENT - CEM II/B-M 32,5R

Kamenivo a Cement

 

 

 

 

 

Cenová Ponuka Do 24 hod

- Kontaktná osoba: Ing. Michal Jozef

- E- mail: zepo.jozef@mail.t-com.sk

- mobil: 0911 299 030

Cenová Ponuka

 

 

 

Nahor