Ponuka Stavebných Materiálov

 

Kanalizačné a Vodovodné Systémy

- PVC KANALIZAČNÉ RÚRY, PVC KANALIZAČNÉ TVAROVKY, ŠACHTY 300 - 400,

- DRENÁŽNE RÚRY, LDPE A HDPE RÚRY.

 

Voda a Kanál

 

 

 

 

 

Liatinové a kompozitné poklopy

- POKLOPY A MREŽE - LIATINA,

- POKLOPY - KOMPOZITY.

 

Voda a Kanál

 

 

 

 

 

Betónové Výrobky

- ŠACHTOVÉ DNÁ, SKRUŽE, PRSTENCE, POKLOPY, MREŽE, OBRUBNÍKY,

- PLOTOVÉ DOSKY, PANELY, VSTUPNÉ KOMÍNY, PRIEKOPOVÉ ŽĽABOVKY,

- STĹPIKY, ODVODŇOVACIE ŽĽABY, VODOMERNÉ ŠACHTY, DLAŽDICE.

 

Betónové Výrobky

 

 

 

 

 

 

Kamenivo a Cement

- UMELÉ HUTNÉ KAMENIVO FRAKCIE 0-4,0-16,0-32,0-63,4-8,8-32,32-63,63-150

- CEMENT - CEM II/B-M 32,5R

 

Kamenivo a Cement

 

 

 

 

 

Cenová Ponuka Do 24 hod

- KONTAKTNÁ OSOBA: ING. MICHAL JOZEF

- E- MAIL: INFO@ZEPO.SK

- MOBIL: 0911 299 030

 

Cenová Ponuka

 

 

 

Nahor